logo

Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với ứng dụng di động Amaz Care (“App“). Chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn (“Bạn” hoặc “Người Dùng”) trên App theo các điều khoản và điều kiện tại văn bản này. Bằng cách truy cập, sử dụng App, (các) sản phẩm và hoặc dịch vụ được cung cấp theo App (“Sử Dụng”) được điều chỉnh bởi các điều kiện, điều khoản và thông báo dưới đây (“Điều Khoản Sử Dụng”). Bằng việc sử dụng App, Bạn đồng ý tất cả Điều Khoản Sử Dụng và Chính sách bảo bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, có thể được điều chỉnh, cập nhật bởi chúng tôi tùy từng thời điểm mà không có thông báo trước. Bạn được khuyến nghị thường xuyên kiểm tra trang này để biết được những thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng. Vui lòng hiểu rằng nếu bạn từ chối chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng, bạn sẽ không thể sử dụng hoặc mua bất cứ sản phẩm nào tại App.

Các Điều Khoản Sử Dụng này là cam kết giữa Bạn và Công ty TNHH Công nghệ Amaz (“Công Ty” hoặc “Amaz”). Theo đó Công Ty sẵn sàng cấp cho Bạn quyền truy cập vào App này.

Công Ty có quyền thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng này tùy từng thời điểm. Các quyền của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ là quyền theo nội dung được ghi nhận tại phiên bản mới nhất của Điều Khoản Sử Dụng được đăng trên App tại thời điểm Bạn sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc thực hiện bất cứ tác vụ nào trên App sau khi chúng tôi đã công bố, bạn đồng ý với các nội dung của Điều Khoản Sử Dụng như đã sửa đổi tương ứng.

2. Quyền sử dụng và Truy cập App

Công Ty cấp cho Bạn quyền giới hạn để truy cập và sử dụng App này vì mục đích cá nhân và không được tải xuống hoặc sửa đổi App, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại App hoặc nội dung App; việc sưu tập, sử dụng bất kỳ danh sách sản phẩm, mô tả hoặc giá cả; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của App hoặc nội dung App; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác App hoặc bất kỳ phần nào của App vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Bạn không được làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Công Ty và các công ty liên kết (bao gồm cả Công Ty mẹ, “Công Ty Liên Kết“) mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đều chấm dứt quyền sử dụng do Công Ty cấp.

3.Kết nối và Nội Dung của Bên Thứ Ba

Bạn không được phép kết nối, làm giả hoặc làm nhái bất cứ phần nào của App mà không được sự chấp thuận của Công Ty.
App có thể bao gồm các đường dẫn đến hoặc thể hiện nội dung của bên thứ ba (“Nội Dung Của Bên Thứ Ba”), bao gồm đường dẫn tới các phần mềm, website được vận hành bởi các tổ chức, cá nhân khác (“Website Của Bên Thứ Ba”). Nội Dung Của Bên Thứ Ba và Website Của Bên Thứ Ba không thuộc sự kiểm soát của Công Ty. Công Ty không xác nhận, phê duyệt, đưa ra bất cứ cam kết, hoặc khẳng định nào liên quan đến Nội Dung Của Bên Thứ Ba, Website Của Bên Thứ Ba, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có liên quan đến Website Của Bên Thứ Ba, có liên quan đến chủ sở hữu, người vận hành Website Của Bên Thứ Ba, hoặc hành vi của họ. Nếu Bạn sử dụng, dựa vào Nội Dung Của Bên Thứ Ba hoặc Website Của Bên Thứ Ba, bạn thực hiện việc này với rủi ro của chính Bạn.

4.Nhãn Hiệu, Nhãn Dịch Vụ, và Quyền Tác Giả

Công Ty sở hữu tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tên miền có trong App hoặc có quyền sử dụng hợp lệ từ bên cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba. Việc sửa đổi, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bản quyền của bất kỳ nhãn hiệu nào trên App cho bất cứ mục đích nào đều không được phép.
Công Ty sở hữu quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu, thông tin trên App hoặc có quyền hợp pháp từ đơn vị cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba để sử dụng tài liệu, thông tin trên App. Các tài liệu, thông tin tại App này không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào cho dù là toàn bộ hoặc từng phần cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty, ngoài việc sử dụng cho cá nhân bạn hoặc hoặc việc sử dụng không mang tính thương mại.

5.Điểm Amaz

Theo quy định tại Phụ lục 1 – Quy chế sử dụng Điểm Amaz.

6.Thanh toán

Tất cả các mức giá trên App đều là giá theo Việt Nam Đồng. Bạn có thể thanh toán cho đơn hàng của mình (i) khi nhận hàng hóa (bằng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng (COD)); (ii) thông qua hình thức thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế hoặc các phương thức khác có sẵn trên App); hoặc (iii) thông qua các ứng dụng thanh toán trực tuyến khác.
Hầu hết các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ uy tín như Visa, Mastercard, JCB và Discover đều được chấp nhận cho việc thanh toán. Khi Bạn thanh toán trực tuyến, Bạn sẽ được điều hướng đến một phần mềm, website khác do nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán độc lập sở hữu và điều hành, phần mềm, website này sẽ thu thập và xử lý thông tin tài chính của Bạn trên cơ sở các điều khoản và chính sách riêng của phần mềm, website đó.

7.Mã Giảm Giá

Tại bất kỳ thời điểm nào, các phiếu khuyến mại hoặc giảm giá có thể được cung cấp để sử dụng trên App. Bằng cách sử dụng phiếu khuyến mại hoặc phiếu giảm giá, Bạn hiểu và đồng ý việc áp dụng các điều khoản và điều kiện của các chương trình đó.
Mã khuyến mại phải được nhập trong quá trình thanh toán thì mới có hiệu lực. Mức chiết khấu và ngưỡng chiết khấu đã bao gồm thuế, nhưng không bao gồm phí vận chuyển và phí gói quà (nếu có). Việc áp dụng chương trình giảm giá không được thực hiện đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.

8.Truyền thông và nội dung khác

Khách Hàng truy cập có thể gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác cho Trung tâm Khách hàng của chúng tôi và/hoặc cho App miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây tổn hại cho các bên thứ ba, phản cảm và không bao gồm hoặc chứa phần mềm vi-rút, vận động chính trị, lôi kéo thương mại, gửi thư theo chuỗi, gửi thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.
Khi Bạn gửi, tải, hoặc đăng lên hoặc thông qua App, tuân theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, dưới bất kỳ hình thức nào, thông tin, tài liệu, đề xuất, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, nhận xét, hoặc thông tin khác (“Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng“), những thông tin này sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền. Bạn tự động cấp cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, không giới hạn thời gian, không hủy ngang và được cấp phép đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, và hiển thị nội dung đó trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn cầu. Công Ty có thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, truyền tải, tiết lộ, xuất bản, phát sóng, phát triển, xóa và sản xuất và/hoặc tiếp thị theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.
Bạn cấp cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết và các bên cấp phép phụ quyền sử dụng tên mà Bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn như vậy. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà Bạn gửi; rằng nội dung đó là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà Bạn cung cấp không vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không gây tổn thất cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; rằng nội dung bạn cung cấp không và sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố thông tin, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên nào và nội dung đó sẽ và sẽ không có tính chất phỉ báng hoặc bôi nhọ; và rằng Bạn sẽ miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty hoặc các Công Ty Liên Kết của Công Ty về mọi khiếu nại phát sinh từ nội dung mà Bạn cung cấp. Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào khác. Công Ty không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ nội dung hoặc Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng nào được Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chia sẻ thông qua App cho dù có hay không phát sinh theo luật bản quyền, luật chống phỉ báng, luật về quyền riêng tư, luật chống sự tục tĩu hoặc các luật khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận. Công Ty sẽ không có nghĩa vụ sử dụng, trả lại, xem xét hoặc phản hồi bất kỳ Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng.

9.Giới hạn trách nhiệm

App này và tất cả thông tin liên quan trong đây được công ty cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Công Ty, công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết hoặc đối tác, hoặc giám đốc, cán bộ, cổ đông, nhân viên và các đại lý của chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm được trình bày trên App. bạn đồng ý rõ ràng rằng chỉ riêng bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng App này trong phạm vi cho phép theo luật áp dụng. Công Ty từ chối tất cả các bảo đảm, cho dù là ghi nhận rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự tương thích cho mục đích cụ thể. công ty không bảo đảm rằng app, các máy chủ hoặc e-mail được gửi từ Công Ty không có virus hoặc các thành phần có hại hoặc lỗi kỹ thuật khác. Công Ty, công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết hoặc đối tác, hoặc giám đốc, cán bộ, cổ đông, nhân viên và các đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, các thiệt hại mang tính hệ quả hoặc bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm nào khác phát sinh từ (a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng app; (b) bất kỳ quyết định, hành động hoặc không hành động nào của bất kỳ bên nào liên quan đến việc phụ thuộc vào nội dung của App; (c) gián đoạn hoạt động kinh doanh; (d) chậm trễ/gián đoạn trong lúc truy cập App; (e) không phân phối dữ liệu, phân phối sai, hủy hoại, phá hủy hoặc sửa đổi khác; (f) tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do truy cập vào các liên kết của bên thứ ba trên App; (g) vi-rút máy tính, sập hoặc lỗi hệ thống liên quan đến việc sử dụng App; hoặc (h) bất kỳ sự trì hoãn, không chính xác, lỗi hoặc bỏ sót trong nội dung trên App.
Bằng cách truy cập App của chúng tôi, Bạn chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng App, bao gồm nhưng không giới hạn rủi ro máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của Bạn có thể bị hư hỏng do bất kỳ vi rút nào được truyền qua App này hoặc bởi bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm, website của bên thứ ba. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm, điều kiện và yêu cầu (dù rõ ràng hay ngụ ý) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với App này đều bị loại trừ.
App là một nền tảng được xây dựng nhằm kết nối đơn vị cung cấp dịch vụ và Người Dùng. Amaz là đơn vị vận hành App. Chúng tôi không phải là bệnh viện, trung tâm y tế, cũng không phải là nhà cung cấp của bất cứ dịch vụ y tế nào. Mặc dù luôn nỗ lực phát triển App với vai trò là đơn vị vận hành nhằm giúp dịch vụ được cung cấp một cách an toàn, hiệu quả và hữu ích đến Người Dùng, chúng tôi không thể đảm bảo về chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như loại bỏ các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ đó. Người dùng được khuyến nghị tự áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến y tế, sức khỏe.

10.Miễn trừ trách nhiệm

Bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Công Ty có thể phải chịu do Bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp hoặc các hành động mà Bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Bạn về khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng này nếu có phát sinh.

11.Bảo vệ thông tin cá nhân

Vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, lưu ý rằng chính sách cũng chi phối truy cập của Bạn vào App, để hiểu về các quy định của chúng tôi.
Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng như được định nghĩa trong điều 9 đang và sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền.

12.Bảo mật

Vui lòng xem lại biện pháp bảo mật được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

13.Tạm Ngưng

Công ty có quyền ngừng, gián đoạn hoặc thu hồi quyền truy cập của Bạn vào App vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, để nâng cấp và bảo trì App.

14.Luật điều chỉnh, quyền tài phán

Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và không bị ảnh hưởng bởi các quy định về xung đột pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Bạn và Công Ty đồng ý tranh chấp đó được xử lý thông qua trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết bằng phương thức trọng tài theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm giải quyết trọng tài sẽ là tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Việt.

15.Sự kiện bất khả kháng

Công Ty sẽ không có trách nhiệm đối với Bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào của Công Ty do sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, thiên tai, các khoản phí theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dịch vụ.

16.Nghĩa vụ của khách hàng

Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng Này, Bạn không được:
Sử dụng App cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào;
Sử dụng App để làm hại, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc xúc phạm người khác;
Thực hiện bất cứ hành động nào mà có thể gây nên sự bất tiện, bất lợi, gây tổn hại đến người dùng, bên thứ ba hoặc Công Ty;
Bán lại, phân phối lại, hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm mua sản phẩm từ App để đạt được lợi nhuận;
Thực hiện việc đăng ký hoặc nắm giữ nhiều tài khoản được đăng ký trên App một cách gian lận;
Can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây cản trở cho hoạt động của App, hoặc của Công Ty;
Tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà:
Không phải là tác phẩm gốc của Bạn, hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền của người khác;
Là, hoặc có thể xem xét một cách hợp lý là nói xấu, đồi trụy, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp, bao gồm tài liệu phỉ báng chủng tộc hoặc tôn giáo, kích động bạo lực hoặc thù hận hoặc có khả năng gây phương hại, xúc phạm hoặc làm nhục người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào về thể chất hoặc tinh thần;
Bao gồm hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác trừ khi Bạn được sự đồng ý của họ;
Bạn biết hoặc nghi ngờ, hoặc một cách hợp lý Bạn nên biết hoặc nghi ngờ là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;
Chứa một lượng lớn nội dung không được nhắm mục tiêu, không mong muốn hoặc lặp lại; hoặc
Chứa lời khuyên về tài chính, pháp lý, y tế hoặc chuyên môn khác.
Nếu Bạn tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nếu Bạn tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công Ty có quyền chặn, đình chỉ, tạm ngừng, bất kỳ người dùng, tài khoản đăng ký nào trên App và sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ người dùng nào tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên App mà không cần thông báo; đơn phương xác định và giới hạn, từ chối và / hoặc không đồng ý việc trả hàng từ khách hàng bất kỳ lúc nào do lịch sử trả hàng bất thường hoặc quá nhiều. Bằng cách tải lên, truyền, đăng hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào qua App, Bạn cấp cho Công Ty một sự đồng ý vĩnh viễn, không độc quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và khai thác tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào. Việc đăng ký thành viên sẽ có thể không được chấp thuận nếu người đăng ký đã bị hủy tài khoản, tư cách thành viên trước đó.
Công ty không chịu trách nhiệm và không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào được tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên App bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty. Công Ty không xác nhận bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty.
Bạn đồng ý miễn trách cho Công Ty và từng cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp và người cấp phép (gọi chung là “Đơn Vị Liên Kết”) của Công ty về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý và chi phí khác trên cơ sở một khoản bồi thường đầy đủ) phải gánh chịu hoặc gánh chịu bởi Công Ty và hoặc Đơn Vị Liên Kết phát sinh (toàn bộ hoặc một phần) do vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào, hoặc bất kỳ hành vi mặc định hoặc sai trái nào khác liên quan đến chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này, trên phần của Bạn hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Bạn.

17.Điều khoản chung

Bằng việc tiếp tục sử dụng App, Bạn xác nhận đã đọc và hiểu các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn đồng ý thực hiện và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.
Các Điều Khoản Sử Dụng này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền lợi của Bạn theo Chính sách Bảo mật tại App. Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên App, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu Bạn không chắc chắn về các quyền của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.
Việc Công Ty không có động thái đối với hành vi vi phạm của Bạn hoặc người khác không làm phương hại đến quyền của Công Ty trong việc đưa ra các động thái đối với các vi phạm khác hoặc tương tự.
Nếu Bạn đang hành động với tư cách là người đại diện cho một tổ chức, cá nhân (bao gồm cả thay mặt cho người sử dụng lao động của Bạn), Bạn và tổ chức, cá nhân đó, cho dù là liên đới hay độc lập, có tất cả các nghĩa vụ của Bạn như được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.
Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị tòa án tuyên là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được loại bỏ và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành một cách toàn vẹn trong phạm vi được pháp luật cho phép.
Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng cho App này, vui lòng liên hệ với Trung tâm Khách hàng của chúng tôi theo thông tin được cập nhật tương ứng trên App.

Phụ lục 1 – Quy chế sử dụng điểm Amaz

1.Quy định chung về Điểm Amaz

Giá trị và phạm vi hoạt động của Điểm Amaz
Điểm Amaz là phiếu mua hàng điện tử được sử dụng để cấn trừ vào giá trị mua hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng Amaz, bao gồm trên các trang Amaz.com.vn, các ứng dụng Amaz Care và Amaz Doctor (iOS và Android), và các website, ứng dụng khác thuộc hệ thống, được Công ty TNHH Amaz Technology (“Amaz”) công bố tùy từng thời điểm (“Nền Tảng Amaz”).
Điểm Amaz không bị giới hạn thời gian sử dụng. Việc giới hạn chỉ áp dụng trong trường hợp Điểm Amaz được phát hành, triển khai kèm theo các chương trình được Amaz thông báo một cách cụ thể.
Điểm Amaz không được sử dụng để luân chuyển, trao đổi, chuyển giao, chuyển nhượng, tặng, gộp giữa các tài khoản cá nhân khác nhau trên Nền Tảng Amaz, không phát sinh lãi suất.
Khi Người Dùng sử dụng Điểm Amaz cho các hàng hoá, dịch vụ trên Nền Tảng Amaz, 01 Điểm Amaz sẽ được quy đổi tương đương với 1.000 Việt Nam Đồng.
Các loại tài khoản Điểm Amaz
Tài Khoản Chính: thể hiện số lượng Điểm Amaz phát sinh trong quá trình nạp. Không có giới hạn về số lượng Điểm Amaz trong tài khoản chính.
Tài Khoản Khuyến Mại: thể hiện số lượng Điểm Amaz không phát sinh trong quá trình nạp. Đây là tài khoản dành cho các hoạt động khuyến mại/mã khuyến mại từ Amaz.

2.Sử dụng Điểm Amaz

Mở tài khoản Điểm Amaz
Tài khoản Điểm Amaz được gắn liền với tài khoản của Người Dùng trên Amaz.
Mỗi tài khoản cá nhân trên Amaz chỉ được sở hữu bởi một Người Dùng duy nhất với thông tin bắt buộc là số điện thoại di động cá nhân. Người Dùng được khuyến khích nên xác thực số điện thoại và tài khoản trước khi bắt đầu đăng tin trên Amaz.
Việc mở tài khoản và tài khoản Điểm Amaz là hoàn toàn miễn phí đối với mọi Người Dùng.
Quy định sử dụng Điểm Amaz
Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Amaz sẽ đề ra các hạn mức khác nhau để mua Điểm Amaz.
Các giao dịch phát sinh bằng Điểm Amaz đều được ghi nhận lại trong “Lịch Sử Giao Dịch”. Người Dùng có thể vào trang “Lịch sử giao dịch”, sau đó chọn phần “Điểm Amaz” để kiểm tra chi tiết các giao dịch liên quan đến Điểm Amaz (nạp Điểm Amaz, thanh toán dịch vụ bằng Điểm Amaz.)
Khách hàng được hoàn lại số Điểm Amaz đã trừ vào Tài Khoản Điểm Amaz trong các trường hợp sau:
Người Dùng hủy lịch sử dụng dịch vụ trên Nền Tảng Amaz trước giờ dự kiến bắt đầu sử dụng dịch vụ tối thiểu 30 phút;
Đối Tác không xác nhận lịch hẹn, hoặc từ chối lịch hẹn trước thời điểm cung cấp dịch vụ; hoặc
Các lý do khác được Amaz công bố chính thức trên App, hoặc website Amaz.com.vn tùy từng thời điểm.
Các phương thức nạp Điểm Amaz
Tất cả các Điểm Amaz phát sinh từ giao dịch nạp Điểm Amaz sẽ được ghi nhận trong Tài Khoản Chính. Người Dùng có thể nạp Điểm Amaz thông qua các phương thức sau:
Thẻ ngân hàng nội địa (ATM)/Internet Banking: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản tương ứng của Người Dùng. Tuỳ từng yêu cầu từ các ngân hàng khác nhau, hệ thống của bên thứ 3 sẽ yêu cầu Người Dùng phải đăng nhập vào tài khoản Internet Banking hoặc không. Yêu cầu đối với Người Dùng thanh toán bằng hình thức này là Người Dùng phải đăng kí Internet Banking đối với ngân hàng tương ứng.
Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master/JCB): tiền sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ của Người Dùng. Tùy vào loại thẻ, Người Dùng sẽ thanh toán trước (debit) hoặc thanh toán sau (credit) cho ngân hàng tương ứng.
Thanh toán qua ví MoMo/Zalo Pay: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ ngân hàng của Người Dùng mà có liên kết với MoMo/Zalo Pay hoặc vào số dư trong ví MoMo/Zalo Pay của Người Dùng.
Tùy từng thời điểm, các kênh thanh toán cho Điểm Amaz sẽ được kết nối và thể hiện cụ thể ở bước thanh toán của Người Dùng.
Điểm Amaz trong Tài Khoản Khuyến mại
Thông qua các chương trình khuyến mại từ Amaz, Người Dùng sẽ nhận được Điểm Amaz khuyến mại. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng Điểm Amaz được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận Điểm Amaz khuyến mại cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mại.
Điểm Amaz trong Tài Khoản Khuyến mại có giá trị sử dụng theo thời hạn được thông báo tương ứng của chương trình khuyến mại đó và sẽ không thể được dùng để chuyển qua Tài Khoản Chính.

3.Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên
a.Đối với Người Dùng:

Quyền của Người Dùng
Người Dùng được quyền đăng ký và mở tài khoản cá nhân với Amaz. Mỗi tài khoản cá nhân sẽ gắn liền với tài khoản Điểm Amaz tương ứng.  Người Dùng có thể sử dụng Điểm Amaz để cấn trừ vào chi phí mua hàng hóa, dịch vụ thông qua Nền Tảng Amaz.
Người Dùng được quyền sử dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán để nạp Điểm Amaz vào tài khoản.
Người Dùng có quyền liên hệ Amaz để được tư vấn về các dịch vụ cũng như khiếu nại lên bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng nếu có sai sót xảy ra trong quá trình sử dụng Điểm Amaz.
Người Dùng được bảo vệ thông tin cá nhân theo Chính Sách Bảo Mật và những sửa đổi, bổ sung của quy chế tuỳ từng thời điểm.
Trách nhiệm và nghĩa vụ của Người Dùng
Có nghĩa vụ bảo vệ và chịu trách nhiêm đối với các thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán quốc tế và các thông tin tài khoản, thông tin tài chính có liên quan.
Không được chia sẻ thông tin tài khoản với người khác, không cho người khác mượn tài khoản, dùng chung tài khoản.
Báo ngay cho Amaz trong trường hợp một trong những thông tin tài khoản bị lộ hay khi có những thay đổi gì về thông tin cá nhân của Người Dùng.
Có trách nhiệm tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, quy định của nhà mạng, quy định của ngân hàng cùng với những quy định khác của Amaz cũng như của các bên thứ ba có liên quan.
Phối hợp với Amaz và các cơ quan chức năng trong trường hợp cần điều tra, hay có các tranh chấp xảy ra giữa các bên.
Phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ giao dịch Điểm Amaz phát sinh từ tài khoản của mình. Amaz sẽ không bồi hoàn những giao dịch phát sinh do nhầm lẫn hoặc do lỗi từ Người Dùng.
Sử dụng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) và tài khoản ngân hàng trực tuyến để nạp Điểm Amaz nhưng phải được sự đồng ý của chủ thẻ và phải tuân theo những quy định riêng của từng Ngân hàng về điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa qua Cổng thanh toán và “Quy định về thanh toán của Ngân hàng”.
Hỗ trợ việc cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin, bằng chứng được yêu cầu từ nhân viên thuộc Bộ phận chăm sóc khách hàng của Amaz trong các trường hợp Người Dùng thắc mắc, khiếu nại liên quan việc cung cấp tài khoản Điểm Amaz của Amaz.
Có trách nhiệm chủ động liên hệ với Ngân hàng của chủ thẻ hoặc Cổng thanh toán trong trường hợp Người Dùng đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) và bị trừ tiền trong tài khoản Ngân hàng nhưng vì lý do phát sinh từ phía Ngân hàng hoặc Người Dùng nên hệ thống chưa thể cập nhật giao dịch phát sinh này. Người Dùng cũng được khuyến khích liên hệ trực tiếp với Ngân hàng trong trường hợp Người Dùng không thể thực hiện thanh toán bằng ATM do những vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa Người Dùng và Ngân hàng như: lỗi hệ thống của của Ngân hàng hay Người Dùng (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.), Người Dùng không đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa qua Cổng thanh toán, Người Dùng không thực hiện theo “Quy định thanh toán của Ngân hàng”, Người Dùng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý, thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Người Dùng hoàn tất giao dịch, Người Dùng nhập sai thông tin được yêu cầu trong quá trình thanh toán.

b.Đối với Amaz:

Quyền của Amaz
Trong các trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại, Amaz có quyền tạm thời khoá tài khoản của Người Dùng, để phục vụ cho mục đích kiểm tra và giải quyết khiếu nại. Mọi thiệt hại nếu có do việc tài khoản bị khoá trong trường hợp này sẽ không thuộc trách nhiệm của Amaz.
Amaz có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Người Dùng trong trường hợp phát hiện Người Dùng có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo các quy định pháp luật hoặc trái với các quy định được đặt ra bởi Amaz, bao gồm cả những hành vi kinh doanh, chuyển giao Điểm Amaz giữa các tài khoản dưới mọi hình thức (nhằm thu lợi hoặc không thu lợi).
Amaz có quyền yêu cầu Người Dùng cung cấp và kiểm tra các thông tin liên quan đến tài khoản Điểm Amaz và các giao dịch Điểm Amaz trong trường hợp Người Dùng cần hỗ trợ, hoặc xảy ra tranh chấp khiếu nại hay các vấn đề liên quan đến pháp luật.
Amaz được quyền miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp do lỗi của Người Dùng đã không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật thông tin cá nhân, để lộ tài khoản ra cho người khác.
Amaz sẽ hỗ trợ Người Dùng trong các trường hợp có sai sót trong việc nạp hay cấn trừ Điểm Amaz cho các dịch vụ, bao gồm những trường hợp như hệ thống không thực hiện cung cấp dịch vụ cho Người Dùng mặc dù đã trừ Điểm Amaz trong tài khoản, hệ thống mới chỉ thực hiện một phần dịch vụ mặc dù toàn bộ Điểm Amaz đã bị trừ, số dư Điểm Amaz sau khi nạp hay thanh toán dịch vụ không chính xác và những trường hợp khác. Amaz sẽ cùng hợp tác với Người Dùng để tìm hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể, tuy nhiên Amaz không đảm bảo giải pháp hoàn trả Điểm Amaz sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp.
Amaz bảo lưu quyền thay đổi mức phí cho các dịch vụ trả bằng Điểm Amaz, thay đổi giá trị của các gói nạp Điểm Amaz hoặc ngừng cung cấp tài khoản Điểm Amaz mà không cần thông báo trước.

4.Trách nhiệm và nghĩa vụ của Amaz

Thực hiện cung cấp và cập nhật tài khoản Điểm Amaz cho Người Dùng ngay khi nhận được thông báo nạp Điểm Amaz từ các bên cung cấp dịch vụ thanh toán.
Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết thắc mắc, khiếu nại từ Người Dùng trong phạm vi pháp luật cho phép.
Có nghĩa vụ bảo mật thông tin về tài khoản Điểm Amaz, số dư và các hoạt động thanh toán được thực hiện bằng Điểm Amaz.
Có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan điều tra thông tin về tài khoản và lịch sử giao dịch của Người Dùng trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hay vi phạm pháp luật.
Trong trường hợp tài khoản bị đóng, toàn bộ số dư trong tài khoản sẽ bị khoá bởi Amaz.
Trong trường hợp tài khoản bị tạm khoá, toàn bộ số dư sẽ bị đóng băng. Nếu tài khoản được mở lại, Người Dùng có thể sử dụng lại số dư như bình thường. Trong trường hợp tài khoản bị đóng vĩnh viễn, toàn bộ Điểm Amaz cũng sẽ bị khoá vĩnh viễn.

5.Giải quyết khiếu nại

Các trường hợp giải quyết khiếu nại
Amaz sẽ hỗ trợ trong phạm vi hợp lý để xử lý các khiếu nại hoặc các vấn đề gặp phải khi sử dụng tài khoản Điểm Amaz, ví dụ các trường hợp thường gặp phải sau đây:
Người Dùng không thể đăng kí tài khoản Điểm Amaz trên Amaz.
Người Dùng không thể sử dụng Điểm Amaz để cấn trừ chi phí sử dụng các dịch vụ từ Nền Tảng Amaz (trừ những trường hợp mà Amaz nhận thấy có dấu hiệu trái pháp luật hiện hành hoặc chính sách của Amaz).
Người Dùng đã nạp Điểm Amaz nhưng giá trị nạp không hiển thị trên hệ thống.
Người Dùng đã nạp Điểm Amaz nhưng giá trị nạp hiển thị trên hệ thống không trùng khớp với số tiền Người Dùng đã trả.
Người Dùng đã dùng Điểm Amaz để trả cho các dịch vụ từ Amaz, hệ thống đã trừ Điểm Amaz nhưng vì một lý do nào đó dịch vụ chưa được thực hiện.
Người Dùng đã dùng Điểm Amaz để trả cho các dịch vụ từ Amaz, hệ thống đã trừ Điểm Amaz nhưng vì một lý do nào đó chỉ một phần dịch vụ được thực hiện.
Các trường hợp sai lệch về giá trị chi trả cho các dịch vụ nâng cao do lỗi từ hệ thống của Amaz.
Các trường hợp giao dịch không hợp lệ được thực hiện bằng tài khoản của Người Dùng.
Lưu ý:
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về Điểm Amaz, Người Dùng được khuyến khích nên liên hệ với Amaz trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc để kịp thời xử lý.
Vì Amaz không trực tiếp cung cấp các phương thức nạp Điểm Amaz cho Người Dùng, mà thông qua các nhà cung cấp dịch vụ, Amaz không thể giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến hệ thống của các bên thứ ba (ví dụ như ngân hàng hoặc nhà mạng). Trong trường hợp lỗi từ hệ thống của các bên thứ ba như ngân hàng hay các nhà mạng, Amaz sẽ hỗ trợ trong khả năng cho phép. Tuy nhiên, Amaz không đảm bảo việc hoàn tiền cho Người Dùng. Người Dùng được khuyến khích nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà mạng để tìm hiểu nguyên nhân gặp sự cố.
Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), khi nhận được khiếu nại từ Người Dùng, Amaz sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Người Dùng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Người Dùng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:
Người Dùng chưa đăng ký sử dụng các dịch vụ được yêu cầu bởi ngân hàng phát hành thẻ để có thể sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) qua Cổng thanh toán.
Giao dịch của Người Dùng không đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến theo “Quy định thanh toán” của Ngân hàng phát hành thẻ.
Lỗi kết nối giữa Người Dùng và Ngân hàng phát hành thẻ hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.).
Người Dùng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý.
Thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Người Dùng hoàn tất giao dịch.
Người Dùng nhập sai thông tin được yêu cầu (Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP, chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, v.v.).
Đối với các giao dịch Điểm Amaz được thực hiện bằng các phương thức nạp Điểm Amaz mà Amaz cung cấp tùy từng thời điểm, Amaz không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bao gồm nhưng không giới hạn giải quyết khiếu nại, hoàn trả, hủy giao dịch, thực hiện lại hoặc điều chỉnh giao dịch đó, trong trường hợp có bất kỳ sự nhầm lẫn, sai sót, thiếu sót, thao tác sai hoặc lỗi khác xuất phát từ phía Người Dùng, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

© AMAZ 2023

© Copyrights 2022 AMAZ TECHNOLOGY All rights reserved.

Verified by MonsterInsights