logo

BS. Trần Xuân Trường

Bác sĩ CK1 Trần Xuân Trường có kinh nghiệm 5 năm với chuyên khoa Nội Tim Mạch, hiện tại đang công tác tại bệnh viện Ung Bứu. Bác sĩ hoàn thành các chứng chỉ về Tim Mạch, chứng chỉ điện tâm đồ và chứng chỉ bác sĩ Nội khoa được cấp phép. Đồng thời bác sĩ cũng tham gia vào các nghiên cứu y khoa như nghiên cứu về cấu tạo xương và cơ, tham gia các hoạt động y tế sức khoẻ cộng đồng cho các trẻ em khuyết tật, mồ côi và các trẻ em nghèo.

BS. Trần Xuân Trường
Verified by MonsterInsights