logo

BS. Hồ Thị Kim Phụng

Bác sĩ CKI Hồ Thị Kim Phụng hơn 6 năm kinh nghiệm khoa Tổng hợp hiện đang công tác tại bệnh viện Gia Định, tốt nghiệp CKI Ung Thư và thường xuyên tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về y khoa đồng thời tham gia nghiên cứu đa khoa phát triển và nâng cao.

BS. Hồ Thị Kim Phụng
Verified by MonsterInsights